Predstavitev

Pisalo se je leto 1992, natančneje 3. julij, ko je bil uradno ustanovljen klub, z imenom Moto klub »Veterani« Murska Sobota. Takrat se je nekaj ljubiteljev starih vozil odločilo, da ustanovi društvo oz. klub, ki bo združeval njihove somišljenike in simpatizerje tega, takrat novega gibanja v naši mladi in novi domovin – Republiki Sloveniji.
Na ustanovnem občnem zboru pred petnajstimi leti se je takrat zbrala le peščica ljubiteljev starih vozil, za katere bi lahko tudi rekli, da so bili »pionirji« začetkov ohranjanja tehnične kulture in dediščine v širši pomurski pokrajini.

Po nekaj letih delovanja našega kluba je tako nekaj članov z nasprotnega brega reke Mure ustanovilo podobno društvo v Ljutomeru.

Leta 2006 pa se je še nekaj članov odločilo in ustanovili so soroden klub v krajinskem parku Goričko.

Danes klub na svojem področju aktivno deluje z 186 člani.

Poslanstvo kluba: Namen ustanovitve kluba je širjenje zavesti o ohranjanju tehnične dediščine in združevanje ljubiteljev starih vozil na prijateljski oz. amaterski bazi.

logotip motoklub veterani

Vodstvo kluba na dan 18. februar 2023

Predsednik društva in upravnega odbora:

 • BOBOVEC Jože

Podpredsedniki društva:

 • OVSENJAK Štefan

Blagajnik društva:

 • CAR Karel

Člani upravnega odbora

 • CIPOT Branko
 • CIPOT Andrej
 • CAR Dušan
 • FUJS Brano
 • TIVADAR Stanko
 • NEMEC Franc
 • GOMBOC Evgen
 • BANKO Boris

Člani nadzornega odbora:

 • PETERKA Mitja
 • BALAŽIC Jože
 • MAKOVEC Franc

Člani disciplinske komisije:

 • KRANJEC Drago
 • PETRIJAN Tomaž
 • HORVAT Dario

Sprejeto na občnem zboru, Murska Sobota 18.2.2023